MIĘDZYNARODOWE OBCHODY DWUSETNEJ ROCZNICY URODZIN

LOUISA BRAILLE’A W POLSCE

 

 

 

 1. Październik 2008 – zamieszczenie bannera reklamowego na budynku Biblioteki Centralnej PZN promującego rok Braille’a w Polsce

 

 1. Ogłoszenie konkursu na esej pod tytułem „Czy pismo brajla ma przyszłość?”

 

 1. 3 grudnia 2008 – Inauguracja obchodów Roku Louisa Braille’a – konferencja naukowa w Bibliotece Narodowej pod tytułem „Teraźniejszość i przyszłość pisma brajla”. Na konferencji nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Czy pismo brajla ma przyszłość?”

 

 1.  Wydanie okolicznościowego kalendarza w brajlu i czarnym druku.  

 

 1. W ramach popularyzacji roku Louisa Braille’a 3 grudnia 2008 została uruchomiona strona internetowa www.brajl.pzn.org.pl. Na stronie można znaleźć między innymi informacje o życiu i pracy Louisa Braille’a, referaty naukowe o historii powstawania pisma, słuchowisko „Sześć punktów rozwiązało problem”, wykład o elektronicznym zastosowaniu pisma brajla.   

 

 1. 5 stycznia 2009 – konferencja prasowa połączona z otwarciem wystawy w Bibliotece Centralnej „Dzieło Louisa Braille’a w 200 rocznicę urodzin” popularyzującej obchody roku Braille’a. Na wystawie między innymi: zabytkowe brajlowskie maszyny, drukarki, unikalne pomoce dydaktyczne do nauki brajla, tyflografika, czyli rysunki dla niewidomych, książki dotykowe dla dzieci, mapy i plany dla niewidomych. Ciekawostką wystawy są XIX-wieczne brajlowskie zapisy nutowe. 

5.a) 1 i 4 stycznia 2009 informacja o Międzynarodowych Obchodach Roku Louisa Braille’a w publicznym radiu i telewizji, a także wywiady z kierownictwem PZN, brajlistami i nauczycielami pisma brajla emitowane w mediach.    

 

5.b) 5 stycznia - Publikacja w ogólnopolskim dzienniku „Gazeta Wyborcza” o 200-tnej rocznicy urodzin Louisa Braille’a, jego życiu i pracy  (średni nakład 672 000.)

 

5.c) Dodatek do ogólnopolskiego dziennika: Załączony alfabet brajla oraz krótki tekst zapisany w brajlu – dla widzących czytelników odczytanie tekstu będzie zagadką

 

5.d) Wydanie okolicznościowych znaczków i kopert przez Pocztę Polską  

 

 1. Styczeń 2009 - Uczestnictwo przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych w konferencji z okazji 200 rocznicy urodzin Braille’a w Paryżu

 

 1. Luty 2009 ogłoszenie konkursu „Czytanie brajlem”

 

 1. Lipiec 2009 wyjazd do Francji „Śladami Louisa Braille’a

 

 1. W 2009 wznowienie podręczników do nauki pisma brajla i wyposażenie w zestawy podręczników wszystkich instruktorów

 

 1. Wrzesień 2009 – trzydniowa konferencja naukowa „Niewidomi w świecie książek i bibliotek” połączona z promocją specjalnie wydanej książki pod tym samym tytułem. Książka jest pracą naukową przedstawiającą niewidomego jako człowieka piszącego, czytającego, użytkownika bibliotek, a także twórcę.

 

 1. Trzydniowe warsztaty szkoleniowe dla instruktorów pisma brajla. Wyposażenie instruktorów w pomoce niezbędne do wykonywania ich pracy. 

 

 1. 3 grudnia 2009 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – konferencja podsumowująca Rok Braille’a. Rozstrzygnięcie konkursu „Czytanie brajlem”. Wręczenie honorowych odznak Polskiego Związku Niewidomych i listów gratulacyjnych osobom wybitnie zasłużonym w promowaniu i nauczaniu brajla

 

 1. Na terenie całego kraju, w 16 oddziałach regionalnych i 360 kołach terenowych przez cały rok będzie promowane i popularyzowane pismo brajla poprzez konkursy, wystawy, konferencje. Działania będą skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, pedagogów, wolontariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem szkół masowych, a także przedstawicieli władz rządowych i samorządowych.