Zbiory Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych
dotyczące Brajla


Książki Brajlowskie


Książki Mówione


Zbiory Tyflologiczne


Literatura w języku Polskim


Literatura w językach obcych