"Teraźniejszość i przyszłość pisma brajla"
konferencja naukowa inaugurująca obchody roku Ludwika Braille'a w Polsce w dwusetną rocznicę urodzin twórcy pisma dla niewidomych.
Organizator: Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych
Czas: 2008.12.03
Miejsce: Biblioteka Narodowa w Warszawie przy al. Niepodległości 213.

Nagranie udostępniamy w postaci plików MP3, podzielone na poszczególne wystąpienia.

  1. Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości – redaktor Robert Więckowski
  2. Powitanie gości Prezes ZG PZN – Anna Woźniak-Szymańska, Dyrektor ZG PZN – Małgorzata Pacholec, Dyrektor Biblioteki Centralnej PZN – Teresa Dederko.
  3. Ludwik Braille i jego dzieło – redaktor Zofia Krzemkowska
  4. Historia pisma brajla – dr Małgorzata Czerwińska.
  5. Nauczanie i użytkowe zastosowanie pisma brajla – dr Małgorzata Paplińska.
  6. Elektroniczne zastosowanie pisma brajla – dr Stanisław Jakubowski.
  7. Prezentacja strony internetowej www.brajl.pzn.org.pl
  8. Uroczyste wręczenie nagrody w konkursie "Człowieka roku -PZN" imienia Włodzimierza Kopydłowskiego.
  9. Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego "Czy pismo brajla ma przyszłość" – rozdanie nagród, odczytanie fragmentów najlepszych prac.
  10. Zamknięcie konferencji.

Konferencja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.